با پردونه ، ماهی خوش حال باقی خواهد ماند ...

ماهی های آب شیرین ...

چرا ماهی های دم بَربَطی به این نام معروف شده اند ؟!

  بربط نوعی آلت موسیقی می باشد . به دلیل شباهت خیلی زیاد دم این ماهی به بربط ، نام او در فارسی به ماهی دم بَربَطی معروف شد.        

ماهی دم بَربَطی ساده ( Lyretail )

ماهی گرمسیری آب شیرین ویک کپور دندان دار تخمگذار است بدن با پهلوهای نقره ای و خالهای قرمز به روشنی رنگ آمیزی شده و در حاشیه های بالایی و پایینی باله دمی بربط مانندش نارنجی با نقطه های سفید است. خال های قرمز روی باله دمی و مخرجی حاشیه های سیاه دارند. از این ماهی […]

صفحه ی 1 از 212